blog
Tegnestuen Entasis har leget med spændingen mellem gamle traditioner og ny arkitektur i det nye auditorium

Auditoriet tilhører Forsvarsakademiet, og arkitekternes målsætning var at skabe en bygning, der styrker Forsvarsakademiets image som en moderne uddannelses institution, og samtidig respekterer traditionerne og historien, der ligger i kasernens oprindelige, symmetrisk placerede rødstensbygninger.

Den nye bygning rummer et auditorium og syv syndikater, som er det militære udtryk for undervisningsrum. Grundkonstruktionen består af store betonelementer, som er støbt på stedet, og facaden er beklædt med mørke skiferplader i forskellige størrelser, der giver bygningen et rustikt præg.

For at komme til det nye auditorium går man igennem en passage mellem to af kasernens oprindelige bygninger og over en lille plads; Ideen hos Entasis er at lade dynamik og balance afløse den statiske symmetri i de oprindelige kasernebygninger. Det opnås blandt andet ved hjælp af en 40 centimeter høj plint, der strækker sig i hele pladsens længde i en skæv vinkel i forhold til de to oprindelige bygninger, således at deres parallelle forløb bliver brudt. Plinten fortsætter ind i den nye auditorie bygning, hvor den rejser sig til en 7 meter høj betonvæg i foyeren og giver rummet en iøjnefaldende dybde. Facaden mod pladsen består udelukkende af glas, hvilket skaber en næsten umærkelig overgang fra ude rummet til foyeren, som også er oplyst via ovenlys.

source: dac.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *